NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL DIN CV

Organizația noastră se obligă să păstreze CV-urile dumneavoastră în condiții de securitate.

Organizația noastră se obligă să nu comunice datele dumneavoastră către nici o entitate.

După finalizarea procesului de recrutare, CV-urile candidaților respinși vor fi distruse, datele nefiind salvate electronic.

 • 14.07.2021

Spitalul de Pneumoffiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacantă pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat III, din cadrul Compartimentului întreţinere.

Descarcati aici

Rezultate aici, aici, aici, final

 • 30.06.2021

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, Aleea Filozofilor nr.3 – 5 organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată de economist IA, din cadrul Biroului achiziţii, aprovizionare, tehnic, securitatea muncii, PSI

Descarcati aici

Rezultate aici, aici, aici, final

 • 14.06.2021

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacantă pe perioadă nedeterminată de asistent medical, specialitatea radiologie şi imagistică medicală, din cadrul Laboratorului de radiologie şi imagistică medicală.

Descarcati aici

Rezultate aici, scris aici, interviu aici

 • 28.05.2021

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în vederea ocupării unei funcţii contractuale de execuţie, respectiv 1 post de îngrijitoare în cadrul Blocului alimentar, vacant pe perioada nedeterminată.

Descarcati aici

Rezultate aici, aici

 • 27.05.2021

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în vederea ocupării următoarelor funcţii contractuale de execuţie:

 • 1 post de infirmieră în cadrul Secţiei Clinice Pneumologie I, vacant pe perioada nedeterminată;
 • 1 post de infirmieră în cadrul Secţiei Pneumologie II, vacant pe perioada nedeterminată;

Descarcati aici

Rezultate aici, scris aici, interviu aici

 • 12.04.2021

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU angajează fără concurs, pentru o durată determinată, respectiv pe durata instituirii stării de risc epidemiologie generată de pandemia COVID-19, în baza prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 136/2020privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie şi biologic:

ASISTENT MEDICAL GENERALIST – 3 posturi

Descărcați aici

 • 02.04.2021

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist – şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de farmacist şef la Farmacia cu circuit închis.

ANUNȚ VIATA MEDICALĂ

Descărcați aici

Calendar concurs

Metodologie

Rezultat aici

 • 12.03.2021

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează la sediul unității concurs/examen pentru ocuparea funcției de director medical, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, precum și a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Sibiu nr. 686/16.10.2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele de sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu.

Descărcați aici

Selectie Dosar aici

Rezultat aici, final aici

 

 

 • 02.03.2021

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, angajează fără concurs, pentru o durată determinată, respectiv pe durata instituirii stării de risc epidemiologic generată de pandemia COVID-19, în baza prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, următoarele categorii de personal:

 1. MEDIC PNEUMOLOG – 1 post
 2. ASISTENT MEDICAL GENERALIST – 3 posturi

Descărcați aici , ANUNT

Rezultat aici

 • 22.02.2021

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie, respectiv de îngrijitoare în cadrul Blocului Alimentar, vacant pe perioadă nedeterminată.

Descărcați aici

Rezultat aici, aici

 • 10.12.2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării funcției de director financiar contabil.

Descărcați aici

Rezultate aici

Rezultat Concurs

Rezultat Final

 • 04.11.2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării următoarelor funcţii contractuale de execuţie:

1 post de îngrijitoare în cadrul Secţiei Pneumologie II, vacant pe perioada nedeterminată;

1 post de îngrijitoare în cadrul Dispensarului TBC, vacant pe perioada nedeterminată.

Descărcați aici

Rezultate aiciscris aiciinterviu aicifinal aici

 • 03.11.2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în vederea ocupării următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată:

1 post de asistent medical generalist PL în cadrul Secţiei Clinice Pneumologie I

1 post de asistent medical generalist PL în cadrul Secţiei Pneumologie II.

Descărcați aici

Rezultate aiciscris aiciinterviu aicifinal aici

 • 03.11.2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării următoarelor funcţii contractuale de execuţie:

1 post de infirmieră în cadrul Secţiei Clinice Pneumologie I, vacant pe perioada nedeterminată;

1 post de infirmieră în cadrul Secţiei Pneumologie II, vacant pe perioada nedeterminată;

1 post de infirmieră în cadrul Secţiei Pneumologie II, temporar vacant.

Descărcați aici

Rezultate aiciscris aiciinterviu aicifinal aici

 • 29.09.2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată de registrator medical din cadrul Secţiei Pneumologie II.

Descărcați aici

Rezultate aiciscris aiciproba practica aiciinterviu aici

 • 28.09.2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată de asistent medical generalist PL din cadrul Dispensarului TBC.

Descărcați aici

Rezultate aiciscris aiciinterviu aicifinal aici

 • 06.07.2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, angajeaza, fara concurs, in Sectia COVID-19, pentru o durata determinata ce nu poate depasi 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, in conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) coroborat cu art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, urmatoarele categorii de personal :

 1. Asistent medical generalist – 3 posturi
 2. Infirmiera – 2 posturi
 3. Ingrijitoare de curatenie – 1 post

Descarcati aici

Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda si declaratiile, cererea tip anexate mai jos.

Descarcati aici

Dosarele se vor transmite ONLINE la adresa de mail runos.spitaltbcsibiu@yahoo.com

 • 23.03.2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează la sediul unității concurs pentru ocuparea funcției de manager

Descarcati aici

Proiect de Management

Rezultate aici

Rezultat aici

 • 09.03.2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează la sediul unității concurs/examen pentru ocuparea funcției de director medical.

Descarcati aici

 • 25.02.2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată de asistent medical generalist PL din cadrul Dispensarului TBC.

AMÂNAT

Descarcati aici

Rezultate aici

 • 21.02.2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de conducere vacantă pe perioadă nedeterminată, respectiv postul de şef formatie muncitori

Descarcati aici

Rezultate aici, aiciaici

 • 20.02.2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de conducere vacantă pe perioadă nedeterminată, respectiv postul de şef Birou achiziţii, aprovizionare, tehnic, securitatea muncii, PSI.

Descarcati aici

Rezultate aiciaicipropa practicainterviu aicifinal aici

 • 19.02.2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în vederea ocupării următoarelor posturi temporar vacante:

1 post asistent medical generalist, funcţie contractuală de execuţie vacantă pe perioadă determinată în cadrul Secţiei Clinice Pneumologie I;

1 post asistent medical generalist, funcţie contractuală de execuţie vacantă pe perioadă determinată în cadrul Secţiei Pneumologie II;

Descarcati aici

Rezultate aiciscris aiciinterviu aicifinal aici

 • 17.12.2019

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată de registrator medical din cadrul Dispensarului TBC

Descarcati aici

Rezultate aiciscris aiciproba practicainterviufinal

 • 16.12.2019

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată de asistent medical generalist PL din cadrul Dispensarului TBC și a funcției contractuale de execuţie vacante pe perioadă determinată de asistent medical generalist PL din cadrul Secției Pneumologie II.

Descarcati aici

Rezultate aiciscris aiciinterviu aicifinal

Rezultate aiciscris aicifinal

 • 16.12.2019

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată de infirmieră din cadrul Compartimentului Pneumologie copii și a funcției contractuale de execuţie vacante pe perioadă determinată de infirmieră din cadrul Secției Pneumologie II.

Descarcati aici

Rezultate aiciaiciaicifinal

 • 12.09.2019

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu cu sediul  în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată de îngrijitoare de curățenie , din cadrul secției Clinică Pneumologie II.

Descărcați aici

Rezultate aiciaiciaiciaici

 • 19.08.2019 

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu cu sediul  în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată de asistent medical generalist PL din cadrul Dispensarului TBC și a funției contractuale de execuție vacante pe perioadă determinată de asistent medical generalist PL din cadrul Secției Clinice Pneumologie I

Descărcați aici

Rezultate aiciaiciaiciaiciaiciaici

 • 15.05.2019

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu cu sediul  în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată de îngrijitoare de curățenie , din cadrul secției Clinică Pneumologie II.

Descărcați aici

Rezultate aiciaiciaicifinal

 • 03.12.2018

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu cu sediul  în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată de îngrijitoare de curățenie , din cadrul secției Clinică Pneumologie I.

Descărcați aici

Rezultate aici , aicifinal

 • 06.09.2018

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu cu sediul  în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată, respectiv a unui post de asistent medical generalist, din cadrul Secției Clinice Pneumologie I

Descărcați aici

Rezultate aiciproba scrisa aiciinterviu aicifinal aici

 • 06.09.2018

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu cu sediul  în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată de îngrijitoare de curățenie , din cadrul secției Pneumologie II.

Descărcați aici

Rezultate aiciproba scrisa aiciinterviu aici

  • 16.08.2017

  Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu cu sediul  în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată, respectiv a unui post de asistent medical generalist, din cadrul Secției Clinice Pneumologie I

  Descărcați aici

  Rezultate aiciaiciaici

  • 16.08.2017

  Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu cu sediul  în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată de Șef Birou Managementul Calității Serviciilor Medicale.

  Descărcați aici

  Rezultate aici , aiciaiciFinal

  • 16.08.2017

  Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu cu sediul  în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată de îngrijitoare de curățenie , din cadrul Blocului Alimentar.

  Descărcați aici

  Rezultat aiciaiciaiciFinal

  •  10.08.2017

  Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu cu sediul  în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată de economist, din cadrul Biroului financiar, contabilitate, buget .

  Descărcați aici

  Rezultat aici , aici , aici , Final

  • 12.06.2017

  Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3-5 organizează în data de 05.07.2017 la sediul unității concurs pentru ocuparea funcției de director financiar contabil, astfel :

  Anunț Concurs

  Condiții de înscriere Concurs

  Bibliografie Concurs

  Tema Concurs

  Rezultate

  Analiza dosarelor

  Rezultat final

  •  29.05.2017

  Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu cu sediul  în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată de economist, din cadrul Biroului financiar, contabilitate, buget .

  Descărcați aici

  Rezultate dosare , scrisinterviu