NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL DIN CV

Organizația noastră se obligă să păstreze CV-urile dumneavoastră în condiții de securitate.

Organizația noastră se obligă să nu comunice datele dumneavoastră către nici o entitate.

După finalizarea procesului de recrutare, CV-urile candidaților respinși vor fi distruse, datele nefiind salvate electronic.

 • 13.05.2024

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post de asistent medical cu competență în specialitatea radiologie vacant pe perioadă nedeterminată în cadrul Laboratorului de radiologie şi imagistică medicală.

Descarcati aici

Formular inscriere

Bibliografie si Tematica aici

Rezultate aici, scris aici, interviu aici, final aici

 • 22.04.2024

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată:

 • un post de infirmieră vacant în cadrul Secției Clinice Pneumologie I
 • un post de infirmieră vacant în cadrul Secției Pneumologie II.

Descarcati aici

Formular inscriere

Bibliografie aici

Rezultat aici

Rezultat Proba scrisa aici

Rezultat interviu aici

Rezultat final aici

 • 22.03.2024

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării a unui post de îngrijitoare vacant pe perioadă nedeterminată în cadrul Secției Pneumologie II.

Descarcati aici

Formular inscriere

Bibliografie aici

Rezultat aici, scris aici, interviu aici

 • 06.03.2024

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării a unui post de infirmieră vacant pe perioadă nedeterminată în cadrul Secției Clinice Pneumologie I.

Descarcati aici

Formular inscriere

Bibliografie aici

Rezultat analiza dosar aici, porba scrisa aici, interviu aici, final aici

 • 01.03.2024

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată:

 • un post de asistent medical generalist vacant în cadrul Secției Clinice Pneumologie I
 • două posturi de asistent medical generalist vacante în cadrul Secției Pneumologie II;

Descarcati aici

Formular inscriere

Bibliografie aici

Rezultate selectie dosare aici, scris aici, interviu aici, final aici

 • 14.02.2024

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU organizează în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist – şef în unităţile sanitare publice cu paturi coroborat cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice CONCURS pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată:

 • 1 post medic specialist cu competență în somnologie de nivel I și II în cadrul Secției Clinice Pneumologie I
 • 1 post de medic primar cu competență în bronhologie în cadrul Secției Clinice Pneumologie I.

Descarcati aici

Formular inscriere

Rezultate: Analiza dosare aici, scris aici, proba clinica/practica aici, final aici

 • 29.01.2024

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării a două posturi de îngrijitoare vacante pe perioadă nedeterminată în cadrul Secției Clinice Pneumologie I.

Descarcati aici

Formular inscriere

Bibliografie aici

Rezultate aici, scris aici, interviu aici, final aici

 • 23.01.2024

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării a două posturi de asistent medical generalist vacante pe perioadă nedeterminată în cadrul Secției Pneumologie II.

Descarcati aici

Formular inscriere

Bibliografie aici

Rezultate aici

Rezultat scris aici

Rezultat final aici

ANUNȚ 4138 DIN 15.05.2023- POSTURI PENTRU CARE SE CONTINUA PROCEDURILE DE CONCURS
ANUNȚ 4140 DIN 16.05.2023- POSTURI PENTRU NU CARE SE CONTINUA PROCEDURILE DE CONCURS

 • 28.04.2023

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU organizează în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist – şef în unităţile sanitare publice cu paturi coroborat cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice CONCURS pentru ocuparea unui post cu normă întreagă de medic specialist pneumolog existent vacant pe perioadă nedeterminată în cadrul Dispensarului TBC.

Descarcati aici

Formular inscriere

 • 28.04.2023

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post de muncitor calificat I – instalator, vacant pe perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului întreținere.

Descarcati aici

Formular inscriere

Bibliografie aici

 • 28.04.2023

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post de economist I vacant pe perioadă nedeterminată în cadrul Biroului financiar, contabilitate, buget.

Descarcati aici

Formular inscriere

Bibliografie aici

 • 28.04.2023

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post de economist debutant vacant pe perioadă nedeterminată în cadrul Biroului financiar, contabilitate, buget.

Descarcati aici

Formular inscriere

Bibliografie aici

 • 26.04.2023

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post de brancardier vacant pe perioadă determinată în cadrul Secției Clinice Pneumologie I

Descarcati aici

Formular inscriere

Bibliografie aici

Rezultate aici, scris aici, interviu aici, final aici

 • 26.04.2023

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post de registrator medical vacant pe perioadă nedeterminată, din cadrul Dispensarului TBC.

Descarcati aici

Formular inscriere

Bibliografie aici

Rezultate aici, scris aici, interviu aici, final aici

 • 25.04.2023

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post de asistent medical generalist vacant pe perioadă nedeterminată în cadrul Secției Pneumologie II.

Descarcati aici

Formular inscriere

Bibliografie aici

Rezultate aici, scris aici, interviu aici, final aici

 • 25.04.2023

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării a două posturi de îngrijitoare vacante pe perioadă nedeterminată, respectiv:

 • 1 post îngrijitoare în cadrul Secției Clinice Pneumologie I
 • 1 post îngrijitoare în cadrul Secției Pneumologie II.

Descarcati aici

Formular inscriere

Bibliografie aici

Rezultate aici

 • 25.04.2023

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post de muncitor calificat I – electrician, vacant pe perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului întreținere.

Descarcati aici

Formular inscriere

Bibliografie aici

Rezultate aici, scris aici, interviu aici, final aici

 • 25.04.2023

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post de economist I A vacant pe perioadă determinată în cadrul Biroului financiar, contabilitate, buget.

Descarcati aici

Formular inscriere

Bibliografie aici

 • 13.04.2023

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post de asistent medical de laborator vacant pe perioadă determinată în cadrul  Laboratorului de analize medicale.

Descarcati aici

Formular inscriere

Bibliografie aici

Rezultat aici, scris aici, interviu aici, final aici

 • 20.03.2023

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post de registrator medical vacant pe perioadă nedeterminată, din cadrul Secției Pneumologie II.

Descarcati aici

Formular inscriere

Bibliografie aici

Rezultate aici, scris aici, interviu aici, final aici

 • 16.03.2023

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării a două posturi de îngrijitoare vacante pe perioadă nedeterminată, respectiv:

 • 1 post îngrijitoare în cadrul Secției Clinice Pneumologie I
 • 1 post îngrijitoare în cadrul Secției Pneumologie II.

Descarcati aici

Formular inscriere

Bibliografie aici

Rezultate aici, scris aici, interviu aici

 • 14.03.2023

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării a două posturi de infirmiere vacante pe perioadă nedeterminată, respectiv:

 • 1 post infirmieră în cadrul Secției Clinice Pneumologie I
 • 1 post infirmieră în cadrul Secției Pneumologie II.

Descarcati aici. 

Formular inscriere

Bibliografie aici

Rezultate aici, scris aici, interviu aici, final aici

 • 14.03.2023

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării a două posturi de asistenți medicali generaliști vacante pe perioadă nedeterminată, respectiv:

 • 1 post asistent medical generalist în cadrul Secției Clinice Pneumologie I
 • 1 post asistent medical generalist în cadrul Secției Pneumologie II.

Descarcati aici.

Formular inscriere

Bibliografie aici

Rezlutate aici, scris aici, interviu aici, final aici

 • 15.12.2022

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează la sediul unității concurs/examen pentru ocuparea funcției de director financiar contabil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, precum și a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Sibiu nr. 401/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele de sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu.

Descarcati aici

CERERE DE ÎNSCRIERE

Declaratie date cu caracter personal

Rezultate selectie dosare

Rezultate Finale

 • 30.06.2022

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5 organizează co0ncurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată de economist IA, din cadrul Biroului achiziţii, aprovizionare, tehnic, securitatea muncii, PSI

Descarcati aici

Rezultate aici, scris aici, interviu aici, final aici

 • 30.06.2022

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în vederea ocupării a două posturi de infirmiere, funcţii contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată, respectiv:

1 post vacant în cadrul Secţiei Pneumologie II

1 post vacant în cadrul Compartimentului Pneumologie copii.

Descarcati aici

Rezultate aici, scris aici, inteviu aici, final aici

 • 30.06.2022

Spitalul de Pneumoffiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în vederea ocupării a trei posturi de îngrijitoare, funcţii contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată, respectiv:

1 post vacant în cadrul Secţiei Clinice Pneumologie I

1 post vacant în cadrul Secţiei Pneumologie II

1 post vacant în cadrul Blocului alimentar.

Descarcati aici,

Rezultate aici, scris aici, interviu aici, final aici

 • 30.06.2022

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în vederea ocupării a două posturi de asistenţi medicali generalişti, funcţii contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată, respectiv:

1 post vacant în cadrul Secţiei Pneumologie II

1 post vacant în cadrul Compartimentului Pneumologie copii.

Descarcati aici

Rezultate aici, scris aici, interviu aici, final aici

 • 27.06.2022

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacantă pe perioadă nedeterminată de referent de specialitate II din cadrul Biroului RUNOS Contencios, Administrativ, Informatică.

Descarcati aici

Rezultate aici, scris aici, interviu aici, final aici

 • 24.06.2022

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şefde compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist – şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare, un post vacant cu normă întreagă de medic primar, specialitatea medicină de laborator, în cadrul Laboratorului de analize medicale.

Anunt

Anunt Viata Medicala

Tematica si Bibliografie

Metodologie

Calendar Concurs

Rezultat porba scrisa

Rezultat proba practica

Rezultat final

 • 30.05.2022

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacantă pe perioadă nedeterminată de registrator medical din cadrul Posturilor Fixe Generale.

Descarcati aici

Rezultate aici, scris aici, proba practica aici, interviu aici, final aici

 • 27.05.2022

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, Aleea Filozofilor nr.3 – 5 organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată de economist IA, din cadrul Biroului achiziţii, aprovizionare, tehnic, securitatea muncii, PSI.

Descarcati aici

Rezultate aici, scris aici

interviu

26.05.2022

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacantă pe perioadă nedeterminată de referent de specialitate II din cadrul Biroului de Management al Calităţii Serviciilor de Sănătate.

Descarcati aici

Rezultate aici, test scris aici

 • 11.05.2022

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacantă pe perioadă nedeterminată de bucătar calificat, din cadrul Blocului alimentar.

Gastrotehnia

Descarcati aici

Rezultate aici, aici, aici, final

 • 05.04.2022

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacantă pe perioadă nedeterminată de asistent medical, specialitatea radiologie şi imagistică medicală, din cadrul Laboratorului de radiologie şi imagistică medicală.

Descarcati aici

Rezultate aici, aici, aici

 • 16.02.2022

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în vederea ocupării a două posturi de infirmiere, funcţii contractuale de execuţie  vacante în cadrul Secţiei Pneumologie II

Descarcati aici

Rezultate aici, scris aici, interviu aici, final aici

 • 26.01.2022

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în vederea ocupării a două posturi de asistent medical generalist, funcţii contractuale de execuţie temporar vacante în cadrul Secţiei Pneumoiogie II

Descarcati aici

Rezultat aici, scris aici, interviu aici

 • 16.12.2021

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacantă pe perioadă nedeterminată de muncitor necalificat, din cadrul Blocului alimentar.

Anunt

 • 10.11.2021

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, str.Aleea Filozofilor nr. 3-5, anunţă ocuparea prin transfer la cerere de pe un post din sistemul bugetar similar sau echivalent, a unui post vacant de medic existent în cadrul Laboratorului de radiologie şi imagistică medicală, după cum urmează:

MEDIC ÎN SPECIALITATEA RADIOLOGIE SI IMAGISTICĂ – 1 post

Descarcati aici

 • 12.10.2021

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacantă pe perioadă nedeterminată de bucătar calificat, din cadrul Blocului alimentar.

Anunt

Metodologie

Gastrotehnia

Rezultate aici, test scris, proba practica

 • 08.10.2021

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist – şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare, un post vacant cu normă întreagă de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea pneumologie.

Anunt

Anunt Viata Medicala

Tematica si Bibliografie

Metodologie

Analiza Dosare

Calendar concurs

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba practica

Rezultat final

 • 08.10.2021

Angajează fără concurs, pentru o durată determinată, respectiv pe durata instituirii stării de risc epidemiologie generată de pandemia COVID-19, în baza prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 136/2020privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie şi biologic coroborat cu art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVÎD – 19 următoarele categorii de personal:

ASISTENT MEDICAL GENERALIST – 1 post

INFIRMIERĂ-2 posturi

ÎNGRIJITOARE-2 posturi

Descarcati aici

Cerere

Declaratie

 • 24.09.20121

Angajează fără concurs, pentru o durată determinată, respectiv pe durata instituirii stării de risc epidemiologie generată de pandemia COVID-19, în baza prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 136/2020privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie şi biologic, următoarele categorii de personal:
ASISTENT MEDICAL GENERALIST – 1 post

INFIRMIERĂ – 2 posturi

ÎNGRIJITOARE – 2 posturi

Descarcati aici

Cerere

Declaratie

 • 17.09.2021

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şefde compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist – şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de farmacist şef la Farmacia cu circuit închis.

Anunt

Anunt viata medicala

Tematica si bibliografie

Metodologie

Rezultate

Rezultat Analiza Dosare

Calendar Concurs

Rezultat proba scrisa

REZULTATE SOLUȚIONARE CONTESTAȚII PROBA SCRISĂ

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE SOLUȚIONARE CONTESTAȚII PROBA PRACTICA

REZULTAT FINAL FARMACIST SEF

 • 14.07.2021

Spitalul de Pneumoffiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacantă pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat III, din cadrul Compartimentului întreţinere.

Descarcati aici

Rezultate aici, aici, aici, final

 • 30.06.2021

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, Aleea Filozofilor nr.3 – 5 organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată de economist IA, din cadrul Biroului achiziţii, aprovizionare, tehnic, securitatea muncii, PSI

Descarcati aici

Rezultate aici, aici, aici, final

 • 14.06.2021

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacantă pe perioadă nedeterminată de asistent medical, specialitatea radiologie şi imagistică medicală, din cadrul Laboratorului de radiologie şi imagistică medicală.

Descarcati aici

Rezultate aici, scris aici, interviu aici

 • 28.05.2021

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în vederea ocupării unei funcţii contractuale de execuţie, respectiv 1 post de îngrijitoare în cadrul Blocului alimentar, vacant pe perioada nedeterminată.

Descarcati aici

Rezultate aici, aici

 • 27.05.2021

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în vederea ocupării următoarelor funcţii contractuale de execuţie:

 • 1 post de infirmieră în cadrul Secţiei Clinice Pneumologie I, vacant pe perioada nedeterminată;
 • 1 post de infirmieră în cadrul Secţiei Pneumologie II, vacant pe perioada nedeterminată;

Descarcati aici

Rezultate aici, scris aici, interviu aici

 • 12.04.2021

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU angajează fără concurs, pentru o durată determinată, respectiv pe durata instituirii stării de risc epidemiologie generată de pandemia COVID-19, în baza prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 136/2020privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie şi biologic:

ASISTENT MEDICAL GENERALIST – 3 posturi

Descărcați aici

 • 02.04.2021

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist – şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de farmacist şef la Farmacia cu circuit închis.

ANUNȚ VIATA MEDICALĂ

Descărcați aici

Calendar concurs

Metodologie

Rezultat aici

 • 12.03.2021

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează la sediul unității concurs/examen pentru ocuparea funcției de director medical, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, precum și a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Sibiu nr. 686/16.10.2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele de sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu.

Descărcați aici

Selectie Dosar aici

Rezultat aici, final aici

 

 

 • 02.03.2021

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, angajează fără concurs, pentru o durată determinată, respectiv pe durata instituirii stării de risc epidemiologic generată de pandemia COVID-19, în baza prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, următoarele categorii de personal:

 1. MEDIC PNEUMOLOG – 1 post
 2. ASISTENT MEDICAL GENERALIST – 3 posturi

Descărcați aici , ANUNT

Rezultat aici

 • 22.02.2021

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie, respectiv de îngrijitoare în cadrul Blocului Alimentar, vacant pe perioadă nedeterminată.

Descărcați aici

Rezultat aici, aici

 • 10.12.2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării funcției de director financiar contabil.

Descărcați aici

Rezultate aici

Rezultat Concurs

Rezultat Final

 • 04.11.2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării următoarelor funcţii contractuale de execuţie:

1 post de îngrijitoare în cadrul Secţiei Pneumologie II, vacant pe perioada nedeterminată;

1 post de îngrijitoare în cadrul Dispensarului TBC, vacant pe perioada nedeterminată.

Descărcați aici

Rezultate aiciscris aiciinterviu aicifinal aici

 • 03.11.2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în vederea ocupării următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată:

1 post de asistent medical generalist PL în cadrul Secţiei Clinice Pneumologie I

1 post de asistent medical generalist PL în cadrul Secţiei Pneumologie II.

Descărcați aici

Rezultate aiciscris aiciinterviu aicifinal aici

 • 03.11.2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării următoarelor funcţii contractuale de execuţie:

1 post de infirmieră în cadrul Secţiei Clinice Pneumologie I, vacant pe perioada nedeterminată;

1 post de infirmieră în cadrul Secţiei Pneumologie II, vacant pe perioada nedeterminată;

1 post de infirmieră în cadrul Secţiei Pneumologie II, temporar vacant.

Descărcați aici

Rezultate aiciscris aiciinterviu aicifinal aici

 • 29.09.2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată de registrator medical din cadrul Secţiei Pneumologie II.

Descărcați aici

Rezultate aiciscris aiciproba practica aiciinterviu aici

 • 28.09.2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată de asistent medical generalist PL din cadrul Dispensarului TBC.

Descărcați aici

Rezultate aiciscris aiciinterviu aicifinal aici

 • 06.07.2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, angajeaza, fara concurs, in Sectia COVID-19, pentru o durata determinata ce nu poate depasi 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, in conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) coroborat cu art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, urmatoarele categorii de personal :

 1. Asistent medical generalist – 3 posturi
 2. Infirmiera – 2 posturi
 3. Ingrijitoare de curatenie – 1 post

Descarcati aici

Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda si declaratiile, cererea tip anexate mai jos.

Descarcati aici

Dosarele se vor transmite ONLINE la adresa de mail runos.spitaltbcsibiu@yahoo.com

 • 23.03.2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează la sediul unității concurs pentru ocuparea funcției de manager

Descarcati aici

Proiect de Management

Rezultate aici

Rezultat aici

 • 09.03.2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează la sediul unității concurs/examen pentru ocuparea funcției de director medical.

Descarcati aici

 • 25.02.2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată de asistent medical generalist PL din cadrul Dispensarului TBC.

AMÂNAT

Descarcati aici

Rezultate aici

 • 21.02.2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de conducere vacantă pe perioadă nedeterminată, respectiv postul de şef formatie muncitori

Descarcati aici

Rezultate aici, aiciaici

 • 20.02.2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de conducere vacantă pe perioadă nedeterminată, respectiv postul de şef Birou achiziţii, aprovizionare, tehnic, securitatea muncii, PSI.

Descarcati aici

Rezultate aiciaicipropa practicainterviu aicifinal aici

 • 19.02.2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în vederea ocupării următoarelor posturi temporar vacante:

1 post asistent medical generalist, funcţie contractuală de execuţie vacantă pe perioadă determinată în cadrul Secţiei Clinice Pneumologie I;

1 post asistent medical generalist, funcţie contractuală de execuţie vacantă pe perioadă determinată în cadrul Secţiei Pneumologie II;

Descarcati aici

Rezultate aiciscris aiciinterviu aicifinal aici

 • 17.12.2019

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată de registrator medical din cadrul Dispensarului TBC

Descarcati aici

Rezultate aiciscris aiciproba practicainterviufinal

 • 16.12.2019

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată de asistent medical generalist PL din cadrul Dispensarului TBC și a funcției contractuale de execuţie vacante pe perioadă determinată de asistent medical generalist PL din cadrul Secției Pneumologie II.

Descarcati aici

Rezultate aiciscris aiciinterviu aicifinal

Rezultate aiciscris aicifinal

 • 16.12.2019

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3 – 5, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată de infirmieră din cadrul Compartimentului Pneumologie copii și a funcției contractuale de execuţie vacante pe perioadă determinată de infirmieră din cadrul Secției Pneumologie II.

Descarcati aici

Rezultate aiciaiciaicifinal

 • 12.09.2019

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu cu sediul  în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată de îngrijitoare de curățenie , din cadrul secției Clinică Pneumologie II.

Descărcați aici

Rezultate aiciaiciaiciaici

 • 19.08.2019 

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu cu sediul  în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată de asistent medical generalist PL din cadrul Dispensarului TBC și a funției contractuale de execuție vacante pe perioadă determinată de asistent medical generalist PL din cadrul Secției Clinice Pneumologie I

Descărcați aici

Rezultate aiciaiciaiciaiciaiciaici

 • 15.05.2019

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu cu sediul  în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată de îngrijitoare de curățenie , din cadrul secției Clinică Pneumologie II.

Descărcați aici

Rezultate aiciaiciaicifinal

 • 03.12.2018

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu cu sediul  în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată de îngrijitoare de curățenie , din cadrul secției Clinică Pneumologie I.

Descărcați aici

Rezultate aici , aicifinal

 • 06.09.2018

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu cu sediul  în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată, respectiv a unui post de asistent medical generalist, din cadrul Secției Clinice Pneumologie I

Descărcați aici

Rezultate aiciproba scrisa aiciinterviu aicifinal aici

 • 06.09.2018

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu cu sediul  în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată de îngrijitoare de curățenie , din cadrul secției Pneumologie II.

Descărcați aici

Rezultate aiciproba scrisa aiciinterviu aici

  • 16.08.2017

  Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu cu sediul  în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată, respectiv a unui post de asistent medical generalist, din cadrul Secției Clinice Pneumologie I

  Descărcați aici

  Rezultate aiciaiciaici

  • 16.08.2017

  Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu cu sediul  în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată de Șef Birou Managementul Calității Serviciilor Medicale.

  Descărcați aici

  Rezultate aici , aiciaiciFinal

  • 16.08.2017

  Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu cu sediul  în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată de îngrijitoare de curățenie , din cadrul Blocului Alimentar.

  Descărcați aici

  Rezultat aiciaiciaiciFinal

  •  10.08.2017

  Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu cu sediul  în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată de economist, din cadrul Biroului financiar, contabilitate, buget .

  Descărcați aici

  Rezultat aici , aici , aici , Final

  • 12.06.2017

  Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3-5 organizează în data de 05.07.2017 la sediul unității concurs pentru ocuparea funcției de director financiar contabil, astfel :

  Anunț Concurs

  Condiții de înscriere Concurs

  Bibliografie Concurs

  Tema Concurs

  Rezultate

  Analiza dosarelor

  Rezultat final

  •  29.05.2017

  Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu cu sediul  în Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată de economist, din cadrul Biroului financiar, contabilitate, buget .

  Descărcați aici

  Rezultate dosare , scrisinterviu