BULETIN INFORMATIV

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;http://spital-tbc.ro/legislatie/
b)  structura organizatorica, atribuțiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;http://spital-tbc.ro/organigrama-spitalului-de-pneumoftziologie-sibiu/
http://spital-tbc.ro/structura-organizatorica/
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;http://spital-tbc.ro/contact/
http://spital-tbc.ro/comitetul-director/
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;http://spital-tbc.ro/contact/
e) audiențe http://spital-tbc.ro/comitetul-director/
http://spital-tbc.ro/contact/
f) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; http://spital-tbc.ro/bilanturi-si-raportari/
g) programele si strategiile proprii;http://spital-tbc.ro/achizitii-publice/
http://spital-tbc.ro/plan-strategic/
http://spital-tbc.ro/plan-de-management/
h) lista cuprinzand documentele de interes public produse si/sau gestionatehttp://spital-tbc.ro/informatii-de-interes-public/
i) lista cuprinzand documentele produse si/sau gestionatehttp://spital-tbc.ro/wp-content/uploads/2024/02/LISTA-INF-DE-INTERES-PUBLIC.pdf
j) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.