Istoric

1941 – s-a înființat prima secție cu paturi, care a aparținut Clinicii de Pneumoftiziologie Cluj, condusă de d-nul Prof.Dr. LEON DANIELLO, prin retragerea clinicilor de la Cluj la Sibiu, în urma Dictatului de la Viena.

1943 – au luat ființă două secții de boli pulmonare în locul barăcilor militare germane, rămase libere dupa front, secții conduse inițial de către d-nul Acad.Dr. ANASTASATU C-tin, urmat de d-nul Conf. Dr. TIMOC si apoi de catre d-nii dr. BORCOMAN și TODEA.

1949 – s-a înființat Dispensarul de Pneumoftiziologie, Sibiu, în incinta spitalului, pe str. Aleea Filozofilor.

1951 – s-a înființat Secția de Pneumoftiziologie Copii, condusă de către d-nul dr. POP ROMULUS, secție care a funcționat timp de un an în locația actualului restaurant “Palace”. În anul 1952 și-a schimbat sediul pe strada Bahluiului, locatie care a devenit ulterior primul sediu al Facultății de Medicină “Victor Papilian”, Sibiu. În anul 1976 Secția Copii s-a mutat în locul Dispensarului, iar acesta și-a mutat sediul în actuala locație de pe str. Morilor, unde s-a înființat cu această ocazie și primul centru Centrul MRF (micro-radio-fotografie).

1956 – s-a înființat Compartimentul de Chirurgie Toracica în cadrul spitalului, cu o structură de 50 de paturi, sub conducerea d-lui dr. IVANCENCO, iar mai târziu sub conducerea d-lui dr.ULMET VALERIU.

1964 – spitalul a fost structurat în două sectii de ftiziologie adulti, cu 175 de paturi și o sectie de ftiziologie copii cu 55 paturi, în același an desființându-se compartimentul de chirurgie toracică.

Spitalul a fost condus în ordine de către: d-nul dr.Borcoman Octavian, dr. Bogdan Vasile, dr.Botoroaga Nicolae, din nou dr.Borcoman Octavian și apoi d-nul dr.Ulmet Valeriu; din anul 1978 a fost director de spital d-nul dr. Gârlonța Victor, în perioada 2001-2010 d-nul dr.Frâncu Ovidiu, apoi, până în 2013 d-nul dr.Drăghila Ioan, iar din decembrie 2013 și până în 2017 de d-nul dr.Frâncu Ovidiu, în prezent condus de d-nul Roman Cristian Vasile.

In prezent Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu are în structura sa următoarele:

Secții/Compartimente:

 • Secția Clinică Pneumologie I;
 • Secția Pneumologie II;
 • Compartimentul de Pneumologie copii.

Laboratoare:

 • Laboratorul de analize medicale;
 • Laboratorul de radiologie si ecografie;
 • Laboratorul de bronhologie;
 • Laboratorul de explorari functionale respiratorii și EKG;
 • Laboratorul de puncții pleurale;
 • Laboratorul de aerosoloterapie.

Ambulatoriul integrat de specialitate, cu:

 • Cabinetele medicale de pneumologie adulti;
 • Cabinetul de pneumologie copii.

Farmacia cu circuit închis

Dispensarul TBC

În cadrul spitalului funcționează de asemenea, disciplina de Ftiziologie, din cadrul Departamentului Clinic al Facultății de Medicină “Victor Papilian”, Sibiu.