Tipul si profilul spitalului

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu este o unitate sanitară cu paturi de utilitate publică, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu, nr. 93/ 2010.

Spitalul este de tip pavilionar, din categoria II M.

Potrivit profilului specific de activitate, în conformitate cu prevederile legale în domeniu, spitalul asigură pacienţilor din judeţul Sibiu şi din judeţele limitrofe servicii medicale de specialitate, care fac obiectul contractului de furnizare încheiat cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu.

Structura Organizatorica

STRUCTURA ORGANIZATORICA 3 A SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU
pentru perioada de funcționare ca spital – suport pentru paclenti testati pozitiv sau suspecti cu virusul
SARS- CoV – 2, conform Ordinului MS nr. 555/2020

Tab.nr.1 Secții spital, cu număr de paturi:

Secția Clinica Pneumologie I – adulți – COVID – 19           60 paturi

Secția Clinica Pneumologie I adulți – non COVID             35 paturi

Secția Pneumologie II – adulti                                             75 paturi

Compartiment pneumologie – copii                   închis temporar

Spitalizare de zi adulți                                                           4 paturi

Spitalizare de zi copii                                                             2 paturi

Însoțitori                                                                                  5 paturi

 

 

În structura spitalului mai figurează următoarele:

  • Laboratorul de analize medicale, acreditat RENAR;
  • Laboratorul de radiologie și imagistică medicală, autorizat CNCAN;
  • Laboratorul de bronhologie;
  • Laboratorul de explorări funcționale;
  • Farmacia cu circuit închis;
  • Dispensarul TBC.

Resurse umane

Spitalul are un număr de 214 posturi aprobate din care 150 ocupate, după cum urmează (tab.nr.2)

Tab. Nr. 2 Structura de personal:

Descriere spital