Farmacia cu circuit închis a Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu asigură asistenţă cu medicamente de uz uman pentru bolnavii internaţi și se organizează ca secţie în structura organizatorică a spitalului.

Farmacia spitalului cuprinde:

 • O încăpere destinată primirii şi eliberarii condicilor de prescripţii medicale;
 • Oficina,destinată pregătirii condicilor de prescripţii medicale;
 • Receptura, destinată preparării formulelor magistrale şi oficinale;
 • Laboratorul, care dispune de sursa de apa, gaz şi electricitate. Receptura şi laboratorul pot fi organizate şi în aceeasi încapere, daca spatiul, tipul de preparate ş volumul de activitate permit acest lucru;
 • Spatiu destinat instalarii distilatorului, prevăzut cu sursă de apă potabilă;
 • Spălătorul destinat spălării veselei şi ambalajelor de uz farmaceutic;
 • Biroul farmacistului sef;
 • Vestiar şi grup sanitar.

Dotari farmacie:

Farmacia este dotată cu mobilier adecvat activităţii care se desfăşoară în fiecare încăpere:

 • mese de recepţie a medicamentelor, mese de oficină, mese de receptură şi laborator din materiale usor lavabile, ale căror dimensiune şi conceptie să asigure funcţionalitatea acestora;
 • dulapuri si dulapuri cu cheie destinate păstrării medicamentelor, materiilor prime, ambalajelor şi etichetelor;
 • dulapuri inchise pentru păstrarea îmbrăcăminţii şi a echipamentelor de protecţie;
 • mobilier specific păstrării documentelor.

Programul farmaciei cu circuit inchis este stabilit prin regulament intern, de către conducerea unităţii.