Misiunea / Viziunea spitalului

MISIUNEA Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu este de a presta un act medical de calitate, intr-un mediu sigur si confortabil, astfel incat pacientii sa beneficieze de cele mai bune ingrijiri.

VIZIUNEA ECHIPEI MANAGERIALE.
Ne propunem ca spitalul nostru să devină cel mai bun furnizor de servicii medicale de specialitate din zona, un etalon al profesionalismului şi al calitatii. Ne dorim sa impunem un standard inalt de calitate serviciilor oferite, prin promovarea bunelor practici medicale si implementarea tehnologiilor inovatoare. Prioritatea noastra majora este reprezentata de nevoile pacientilor, motiv pentru care ne canalizam energia pentru a oferi ingrijiri medicale la standarde inalte, care sa acopere toate asteptarile pacientilor.

SCOPUL ECHIPEI MANAGERIALE este ca Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu sa devina cea mai atractivă unitate sanitară de specialitate din zonă – judetul Sibiu si judetele limitrofe: Alba, Valcea, Hunedoara si Brasov. Pentru atingerea acestui deziderat, preocupările nostre se axează pe:

  • modernizarea infrastructurii şi crearea unui mediu optim de asistenţă medicală
  • dezvoltarea unui sistem de management al calitatii centrat pe pacient
  • imbunatatirea calitatii serviciilor medicale si cresterea gradului de satisfactie al pacientilor
  • perfecționarea continua a personalului medical
  • promovarea imaginii spitalului

Tipul si Profilul spitalului

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu este un spital de monospecialitate, de tip pavilionar, din categoria II M. Spitalul acordă asistenţă medicală de specialitate pentru pacientii din judetul Sibiu, adulți și copii. La nivelul Dispensarului TBC se derulează Programul Naţional de Control al Tuberculozei, având ca obiectiv scăderea morbidității și mortalității endemiei tuberculoase.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu a fost dat în folosință în anul 1941, prin retragerea clinicilor din Cluj la Sibiu – după Dictatul de la Viena si a functionat la început ca o singură secție, sub conducerea ilustrului profesor universitar Leon Danielo. În prezent spitalul are două secții pentru adulți, un compartiment pentru copii si un ambulatoriu integrat de specialitate.

Caracteristicile relevante ale populatiei deservite

Spitalul deserveşte populaţia judeţului Sibiu, dar există adresabilitate și din județele limitrofe: Alba, Vâlcea, Hunedoara și Brașov. Pacienții care se adresează spitalului nostru sunt bolnavi cronici, mai ales vârstnici, cu un nivel socio-economic scăzut, atât din mediul urban câtși cel rural.