• Servicii acordate la nivelul spitalului

  • Servicii acordate la nivelul Dispensarului TBC

  • Servicii contractate cu CJAS

  • Servicii nedecontate de CJAS