Servicul de explorări funcţionale respiratorii este un laborator cu o îndelungată experienţă în testarea funcțională complexă respiratorie și în cercetarea fiziopatologiei respirației. Aici se efectuează la indicaţia medicului curant, următoarele servicii:

  • Spirometrie
  • Test de reversibilitate bronșică
  • Aerosoloterapie
  • Intradermoreacţia la PPD (IDR)
  • Pulsoximetrie
  • Electrocardiografie