1. Descrierea organizației

Asociația „Pneumologia” a fost înființată în anul 2011, de către un grup de medici pneumologi din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, pentru a susține spitalul cu o sursă de finanțare suplimentară, care să asigure creșterea calității serviciilor oferite în spital prin sprijinirea în achiziționarea de aparatură medicală modernă, îmbunătățirea condițiilor hoteliere pentru pacienți, precum și asigurarea resurselor financiare pentru formarea profesională continuă a personalului angajat.

 

  1. Impactul produs de organizație

Fondurile colectate în cadrul Asociației au fost direcționate către spital, bunurile achiziționate contribuind la modernizarea depozitului farmaceutic al spitalului cu mobilier conform normelor europene, la sporirea confortul hotelier al pacienților (dotare cu frigidere, televizoare), decontarea unor investigații medicale complexe pentru pacienții cazuri sociale internați în spital și susținerea dezvoltării profesionale a angajaților prin plata cursurilor de perfecționare.

 

  1. Bugetul organizației

Principala sursă de venit la bugetul Asociației Pneumologia este reprezentată de colectarea a 2% din impozitul pe venit al angajaților spitalului și al altor persoane care doresc să îl direcționeze către noi, iar într-o mai mică măsură din sponsorizări.

 

  1. Instrumentele care asigură transparența financiară

Transparența financiară a Asociației Pneumologia se realizează prin situațiile financiare anuale care cuprind bilanțul contabil, contul rezultatului exercițiului, repartizarea rezultatului exercițiului financiar, situația activelor imobilizate, balanța de verificare și note explicative la situațiile financiare anuale, întocmite în baza documentelor financiar contabile din exercițiul financiar.

 

  1. Proiecte

Asociația Pneumologia a susținut logistic organizarea „Marșului Antifumat”, organizat în data de 31 mai, cu ocazia Zilei Internaționale fără Tutun, la care au participat peste 300 de persoane (elevi, studenți,angajați ai spitalului, voluntari ai Asociației Crucea Roșie). Sprijinul a constat în imprimarea de pliante, bannere și pancarte, precum și în achiziționarea merelor care au fost distribuite trecătorilor.

De asemenea, medicii din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie, care sunt și membri ai Asociației „Pneumologia”, se implică activ în conștientizarea și informarea populației cu privire la efectele nocive ale fumatului.

Pentru a direcționaționa 3,5% din impozitul pe venit către Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu , DESCARCĂ FORMULARUL AICI

Apel către firmele care doresc să investească în sănătate