INTERNARE

Criterii de internare:
1. Urgențe medico-chirurgicale şi situațiile în care pusa în pericol viața pacientului sau au acest potențial, care necesitã supraveghere medicalã continuã;
2. Diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
3. Tratamentul nu poate fi aplicat în condițiile asistenței medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil, necesitã izolare sau internare obligatorie pentru bolnavii psihici prevãzuți la art.105, 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanța procurorului pe timpul judecãții sau urmãririi penale;
4. Alte situații bine justificate de cãtre medicul care face internarea si avizate de medicul sef de secție.

Criterii de priotizare la internare în funcție de lista de asteptare :

1. Afecțiuni cronice acutizate : BPOC, Bronșiectazii, Astm bronșic în criză severă.

2. Cazuri care necesită investigații în spital pentru precizare de diagnostic (CT toracic, bronhoscopie +/- biopsie, biopsie plurală, alte investigații care se fac doar prin spitalizarea pacientului) :

                           – Neoplasm bronhopulmonar primar sau secundar

                           – Pnumopatii interstițiale difuze

                           – Pleurezii de etiologie neprecizată

Condiții generale de internare:
1. Bilet de trimitere de la medicul de familie şi/sau Bilet de trimitere/internare de la medicul specialist din ambulatoriu;
2. Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei ( cardul de sanatate) ;
3. Buletin de identitate sau Cartea de identitate, original şi xerocopie; Pentru copii: Certificatul de naştere.

În cazurile de urgențã nu este necesar biletul de trimitere.

CONDIŢII GENERALE PENTRU ACORDAREA CONSULTAŢIILOR ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI:
1. Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepția urgențelor şi afecțiunilor confirmate;
2. Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;
3. Buletin de identitate sau Cartea de identitate; Pentru copii: Certificatul de naştere;
4. Pentru eliberarea concediului medical: adeverința în care se va menționa numãrul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni; formularul de concediu medical inițial (dacã este cazul).

EXTERNARE

Informatii privind externarea:
Medicul curant va aduce la cunostința pacientului data externãrii, cu cel puțin 24 ore inainte.

La externare, pacientul va primi urmãtoarele documente:
• Bilet medical de ieșire;
• Scrisoare medicalã;
• Rețetã (daca este cazul);