Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu este interesat să primească  feedback-uri de la pacienții internați cu privire la calitatea serviciilor oferite în cadrul unității, în vederea îmbunătățirii continue a calității serviciilor oferite și a comunicării cu pacienții și aparținătorii acestora.

Vă rugăm sa răspundeti sincer la fiecare întrebare, prin bifarea răspunsului droit. Opinia exprimată de dumneavoastră trebuie să se refere doar la această internare.

ACEST CHESTIONAR ESTE ANONIM ȘI CONFIDENȚIAL!

Acest chestionar este menit să ne sprijine în îmbunătățirea performanței activității spitalului. Răspunsurile la chestionar sunt anonime.

Vă mulțumim!

Nota: Colectarea informatiilor pe baza prezentului chestionar se face cu respectarea prevederilor Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei – cadru 2008/977/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016.

Chestionarul aplicat este în  conformitate cu Ordinului MS / CNAS  nr. 1857/441/2023,   anexa 48.