Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei este reglementat legislativ prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018.

În România, Ministerul Sănătăţii consideră tuberculoza o problemă majoră de sănătate publică, iar activităţile antituberculoase prevăzute în Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei sunt gratuite: diagnosticul şi tratamentul bolnavilor de TB, controlul contacţilor acestora, tratamentul preventiv, activităţile de informare-educare-comunicare. 

Strategia Națională de Control al Tuberculozei în România 2015-2020 are ca scop eliminarea TB ca problemă de sănătate publică în România până în 2050.

Obiectivele majore stabilite prin această strategie sunt:

 • Asigurarea, până în 2020, a accesului universal la metode rapide de diagnostic al TB;
 • Diagnosticarea a cel puțin 85% din cazurile de TB şi TB-MDR;
 • Tratarea cu succes, până în 2020, a cel puțin 90% din cazurile noi de TB pozitivă în cultură şi a cel puțin 85% din retratamente;
 • Tratarea cu succes, până în 2020, a cel puțin 75% din cazurile de TB MDR;
 • Reducerea, până în 2020, a ratei generale a mortalității prin TB la mai puțin de 5%ooo locuitori;
 • Nu vor mai exista familii care să se confrunte cu costuri catastrofale cauzate de TB;
 • Incidența TB va scădea cu 10% anual în intervalul 2015-2020, ajungându-se, în 2020, la o incidență mai mică de 49%ooo de locuitori;
 • Creșterea capacității sistemului sanitar în controlul TB.

Intervențiile derulate prin PNPSCT urmăresc asigurarea serviciilor de prevenire, depistare, tratare şi creștere a aderenței la tratament pentru bolnavii cu tuberculoză și, în special, tuberculoză multidrog-rezistentă, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății.

PNPSCT este coordonat din punct de vedere tehnic de Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” București (IPMN).

În cadrul Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei se asigură:

 • prevenția tuberculozei, prin activități privind vaccinarea BCG(stabilirea indicației de vaccinare, asigurarea cu vaccin, raportarea reacțiilor postvaccinale) și administrarea tratamentului chimioprofilacticcu izoniazidă la cazurile cu indicație;
 • depistarea tuberculozeipasivă(la simptomatici, care se prezintă la medic din proprie inițiativă), respectiv activă, intensivă(prin controlul contacților, precum și a persoanelor cu risc de a dezvolta tuberculoză);
 • diagnosticul tuberculozei, prin examen clinic, metode de laborator(examenul bacteriologic – microscopie, cultură – din produsul examinat, de obicei sputa) și examen radiologic;
 • identificarea sensibilității/rezistenței microbiene la antibioticeprin metode de laborator (antibiogramă pe mediu lichid sau solid), testarea mutațiilor genetice sugestive pentru rezistențe la medicamentele antituberculoase;
 • tratamentul pacienților cu tuberculoză sensibilă sau rezistentă, asigurarea administrării sub directă observație a tratamentului;
 • monitorizarea evoluției sub tratamenta cazurilor de tuberculoză;
 • notificarea și evaluarea cazurilorde tuberculoză în registrul național (baza electronică de date); managementul circuitului informațional
 • elaborarea și trimiterea de rapoarteperiodice către diferite instituții la nivel național (Ministerul Sănătății, Centrul Național de Statistică, etc) si internațional (OMS, ECDC);
 • managementul medicamentelorantituberculoase (selecția, cuantificarea, monitorizarea stocurilor și consumului de medicamente antituberculoase, participă la achiziția de medicamente antituberculoase);
 • controlul transmiterii tuberculozei în unitățile sanitare, comunități la risc și societate, prin măsuri specifice de control al transmiterii tuberculozei;
 • intervenții pentru schimbarea comportamentelor(materiale IEC, intervenții mass media);
 • dezvoltarea resurselor umanepentru controlul TB;
 • supervizarea activităților de control al TB;

Resursele financiare necesare finanţării PNPSCT provin de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale MS. De asemenea,au fost identificate, pe lângă bugetul de stat, mai multe surse de finanţare externe, în cadrul IPMN derulându-se mai multe proiecte în domeniul tuberculozei, finanțate prin: Mecanismul Financiar Norvegian, Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei și Fondurile Structurale Europene.

Resurse (Strategie, Planuri, Norme, Ghiduri, inclusiv pentru pacienți):

Normele metodologice de implementare a Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei în România- 2015

Strategia Națională de Control al Tuberculozei în România 2015 -2020

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu desfasoara studiu clinic

AB14001

“Un studiu prospectiv multicentric, randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, de faza III, pentru a compara eficacitatea si siguranta masitinib fata de placebo in tratamentul pacientilor care sufera de astm bronsic sever necontrolat si niveluri crescute ale eozinofilelor”

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu desfasoara studiu clinic

AB07015

Un studiu prospectiv multicentric, randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, cu 2 grupuri paralele, de faza III, pentru a compara eficacitatea si siguranta dozei de 6mg/kg/zi mastinib fata de placebo in tratamentul pacientilor cu Astm Persistent Sever tratati cu corticosteroizi orali

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, în cadrul proiectului “Dezvoltarea si consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc – QUALITAS”  , realizează în perioada septembrie-octombrie 2015 un studiu privind măsurarea percepției cadrelor didactice2 , studenților3 și angajatorilor4 față de politicile şi calitatea învățământului superior românesc la nivel de sistem. Studiul va sta la baza realizării Barometrului Calității Învățământul Superior 2015 și a unui Policy Paper, materiale care vor fi prezentate instituției Dumneavoastră și MECS.

Accesarea link-urilor se poate face direct de pe adresa www.aracis.ro

http://www.surveygizmo.com/s3/2316881/QUALITAS-ARACIS-Chestionar-pentru-cadre-didactice

http://www.surveygizmo.com/s3/2320618/QUALITAS-ARACIS-Chestionar-pentru-studenti

www.surveygizmo.com/s3/2320523/QUALITAS-ARACIS-Chestionar-pentru-angajatori