Str. Filozofilor Nr.3-5, Sibiu, RO
+40 269 210 979
spitaltbcsibiu@yahoo.com

Servicii contractate cu CJAS


Servicii medicale oferite pacientilor in baza biletelor de trimitere, in limita fondurilor alocate de CJAS

Nr.

Cod

Denumirea analizei de laborator

Tarif decontat de CAS

Hematologie

1

2.6001

Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari  *1)

15

2

2.6002

Numărătoare reticulocite

6

3

2.6003

Examen citologic al frotiului sanguin   *3)               

19

4

2.6040

VSH   *1)                                                   

3

5

2.60501

Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO    *1)

8

6

2.60502

Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh    *1)

8

7

2.6059

Anticorpi specifici anti Rh la gravidă   

8

8

2.6101

Timp Quick  și INR  *1) (International Normalised Ratio)

15

9

2.6102

APTT

13

10

2.6103

Fibrinogenemie   *1)

14

Biochimie – serica si urinara

11

2.1002

Proteine totale serice   *1)                               

8

12

2.1003

Electroforeza proteinelor serice    *1)                    

16

13

2.10062

Transferina

24,00

14

2.10063

Feritină serică

40,00

15

2.1011

Uree serică   *1)                                          

6

16

2.1012

Acid uric seric   *1)                                       

6

17

2.1014

Creatinină serică  *1), **)                               

6

18

2.1015

Bilirubină totală    *1)                                    

6

19

2.1016

Bilirubină directă  *1)                                   

6

20

2.1020

Glicemie   *1)                                             

6

21

2.10303

Colesterol seric total    *1)                               

6

22

2.10304

HDL colesterol   *1)                                       

8

23

2.10305

LDL colesterol    *1)                                       

8

24

2.10306

Trigliceride serice    *1)                                  

6

25

2.10402

TGP    *1)                                                  

6

26

2.10403

TGO   *1)                                                   

6

27

2.10404

Creatinkinaza CK

10,00

28

2.10406

Gama GT                                                 

829

2.10409

Fosfatază alcalină   *1)                                   

8

30

2.10500

Sodiu seric    *1)                                          

10,00

31

2.10501

Potasiu seric   *1)                                          

11,00

32

2.10503

Calciu seric total   *1)                                   

6

33

2.10504

Calciu ionic seric  *1)                                    

8

34

2.10505

Magneziemie    *1)                                          

6

35

2.10506

Sideremie    *1)                                            

8

36

2.10507

Fosfor  (fosfat seric)

13,00

37

2.1066

Bicarbonat seric (EAB)

23,00

38

2.2600

Examen complet de urină (sumar + sediment)    *1)           

10

39

2.2604

Dozare proteine urinare   *1)                              

6

40

2.2612

Microalbuminuria (albumină urinară) *8)

22,00

41

2.2622

Dozare glucoză urinară   *1)                               

6

42

2.2623

Creatinină urinară *8)

8,00

Imunologie

43

2.2500

TSH   *1)                                                 

21

44

2.2502

FT4   *1)                                                 

21

45

2.2507

Parathormonul seric (PTH)

43,00

46

2.2509

Hormonul foliculinostimulant FSH                                                    

24

47

2.2510

Hormonul luteinizant (LH)                                                

24

48

2.2514

Cortizol                                               

28

49

2.2521

Testosteron

31

50

2.2522

Estradiol                                              

24

51

2.2523

Progesteron                                             

26

52

2.2525

Prolactină                                             

26

53

2.327091

Anti-HAV IgM    *2)                                      

41

54

2.327092

Ag HBs (screening) *2)                                  

32

55

2.327093

Anti HCV   *2)                                            

65

56

2.32710

Testare HIV la gravidă    *1)                              

34

57

2.40000

ASLO   *1)                                                 

12

58

2.40010

VDRL  *1) sau RPR   *1)                                                                                                  

6

59

2.40013

Confirmare TPHA    *4)                                

13

60

2.40203

Antigen Helicobacter Pylori *1)                                

40,00

61

2.430011

Complement seric C3                                    

11

62

2.430012

Complement seric C4                                    

11

63

2.43010

IgG seric                                              

15

64

2.43011

IgA, seric                                             

15

65

2.43012

IgM seric                                              

15

66

2.43014

IgE seric                                              

15

67

2.40053

Proteina C reactivă    *1)                                   

11

68

2.43040

Factor rheumatoid                                       

10

69

2.43044

ATPO

39,00

70

2.43135

PSA                                                   

24

71

2.43136

free PSA   *6)                                                

24

Microbiologie

Exudat faringian

72

2.3025

Examen bacteriologic exudat faringian    - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana   *1)                                            

16

73

2.50102

Examen fungic exudat faringian    - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica  *1)                                      

16

Examen de urina

74

2.3100

Urocultură*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana

16

75

2.50116

Examen fungic urina*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica                                        

16

 Examen materii fecale

76

2.3062

Coprocultură*1)  Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana                                        

16

77

2.50120_1

Examen micologic materii fecale  -  Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica

16

78

2.5100

Examen coproparazitologic (3 probe) *1)                  

13

79

2.2701

Depistare hemoragii oculte *1)                                

25,00

 Examen din secretii vaginale

80

2.3074

Examene din secreţii vaginale  -  Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana                                                

16

81

2.50114

Examene din secreţii vaginale  -  Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica

16

Examene din secretii uretrale

82

2.3080

Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana

16

83

2.50115

Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica

16

Examene din secretii otice

84

2.3050

Examen bacteriologic din secreţii otice – Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana

16

85

2.50119

Examen fungic  din secreţii otice – Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica

16

 Examene din secretii nazale

86

2.3022

Examen bacteriologic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana  *1)

16

87

2.50103

Examen fungic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica *1)

16

Examene din secretii conjunctivale

88

2.3040

Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana

16

89

2.50110

Examen fungic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica

16

 Examene din colectie purulenta

90

2.5032

Examen bacteriologic din colecție purulentă – Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana

16

91

2.50120_2

Examen fungic din colecție purulentă – Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica

16

 Testarea sensibilitatii la substante antimicrobiene si antifungice

92

2.313

Antibiograma    *5)                                   

13

93

2.502

Antifungigrama   *5)                           

15

 

Servicii medicale decontate de CJAS in ambulatoriul integrat al spitalului:

Nr.

Denumirea serviciului medical

1.

Consultatie primara

2.

Consultatie de control

 

Servicii medicale decontate de CJAS in perioada internarii :

Nr.

Denumirea serviciului medical

1.

EKG

2.

Spirometrie

3.

Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor

4.

Aerosoli

5.

Bronhoscopie

6.

Punctie pleurala

7.

Aerosoli

8.

IDR