1. Urgențe medico-chirurgicale și situații în care este pusă în pericol viața pacientului sau care au acest potential, ce necesită supraveghere medicală continuă.

2. Pacienți la care tratamentul si diagnosticul nu poate fi monitorizat în ambulatoriu.

3. Boli cu potential endemo-epidemic care necesită izolare.

4. Tratamentul bolnavilor psihic prevazuti la art.105, 113 si 114 din Codul penal și în cazurile dispuse prin ordonanta a procurorului pe timpul judecării sau urmăriri penale, care necesită izolare sau internare obligatorie.