Clădirea Dispensarului TBC se află într-un proces de amplă reabilitare termică. Lucrările se realizează cu finanțare europeană, prin Proiectul Operațional Regional 2014-2020. De asemenea, Consiliul Județean asigură cofinanțarea acestui proiect. Potrivit HCJ Sibiu nr.260/21.11.2019, valoarea investiției este de 4.743.405,94 lei cu TVA, din care C+M este de 3.616.583,87 lei cu TVA. Consiliul Județean asigură o contribuţie proprie totală de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și anume suma de 62.988,84 lei.

Lucrările se derulează în baza contractului de lucrări nr.19.645/26.11.2020, cu Total NSA AG Construct. În data de 11.01.2021, a avut loc predarea amplasamentului.

Până în prezent s-au executat următoarele lucrări:

 • Schele exterioare pentru realizarea tencuielilor termoizolante,
 • Consolidări,
 • Tencuieli și șape baritate cameri radiologie,
 • Finisaj cu glet, pe tencuieli interioare,
 • Tâmplărie exterioară – ferestre din lemn stratificat și geam termoizolant,
 • Instalații electrice parțial,
 • lnstalații sanitare parțial,
 • Instalații termice, ventilație și climatizare, parțial
 • Echipamente și asigurare utilități
 • Tencuieli termo-izolante exterioare

Perioada de implementare a proiectului se va finaliza la 28.02.2022.

Proiectul „Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu – Dispensarul” urmărește creșterea eficienței energetice în clădirile publice din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu prin reabilitarea termică a pavilionului Dispensar, cu o suprafață utilă de peste 500 mp.

Principalele lucrări care fac obiectul acestui contract vizează în special:

 • Refacerea integrală a instalațiilor de apă-canal/termice/ventilație cu realizarea de noi trasee, acolo unde este cazul, refacerea instalațiilor electrice existente și realizarea de trasee noi (iluminat, prize pentru aparatură din dotarea secțiilor, instalații semnalizare, curenți slabi, etc.)
 • Consolidarea clădirii conform expertizei tehnice
 • Reparații tencuieli interioare în zonele de intervenție, reparații pardoseli interioare în zonele de intervenție
 • Adoptarea de măsuri de eliminare a infiltrațiilor de apă de la nivelul bazei pereților și planșeului subsolului și a parterului, conform studiilor de specialitate
 • Refacerea soclului clădirii și a trotuarului de garda
 • Zugrăveli interioare la pereți și tavane în zonele de intervenție, reparații/reabilitări/înlocuirea de tâmplării interioare
 • Termoizolarea exterioară a pereților exteriori ai clădirii
 • Termoizolarea planșeului subsol
 • Izolarea termică a planșeului podului
 • Zugrăveli exterioare rezistente la apă
 • Executarea de lucrări de reabilitare a tâmplăriilor exterioare din lemn- se vor executa lucrări de refacere a fațadelor în urma intervențiilor de eficientizare; se vor executa lucrări de reabilitare/reparații la structura de lemn a șarpantei
 • Refacerea sistemul de colectare și evacuare a apelor meteorice
 • Montarea pe șarpantă cu orientarea sud – panouri solare
 • Realizarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități
 • Montarea de indicatoare de îndrumare la accesurile în clădire.

Proiectul „Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu -Dispensarul” este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, operațiunea B – clădiri publice.

Leave a reply