Cu un punctaj de 98.28%, Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu a fost acreditat de ANMCS în ciclul al II-lea de acreditare, potrivit Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) nr. 419, emis în data de 2 noiembrie 2023.

„Ne bucurăm că ANMCS, autoritatea de acreditare în domeniu, cel mai înalt for național pentru acreditarea unităților sanitare, ne-a apreciat aproape de nivelul maxim eforturile pe care le-am depus pentru a îndeplini obiectivele Planului Strategic privind îmbunătățirea calității serviciilor oferite pacienților noștri și, implicit, comunității. Acesta a fost dezideratul de la care am pornit atunci când am devenit manager, în anul 2017, astfel încât, în prezent, pacienții noștri beneficiază de îngrijiri medicale la cele mai înalte standarde de calitate. Faptul că Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu a fost apreciat la superlativ confirmă misiunea și viziunea noastră – aceea de a fi cel mai bun furnizor de servicii de specialitate din zonă, un etalon al profesionalismului și al calității”, spune Cristian Roman, Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Conform metodologiei ANMCS, categoria II de acreditare, în care a fost încadrat spitalul, „reflectă capacitatea managementului spitalului și susținerea autorității tutelare, pentru a atinge cele mai înalte standarde”.

Asigurarea calității serviciilor de sănătate într-un spital nu poate să fie decât rezultatul unei munci de echipă, în care sunt angrenate toate structurile medicale și nemedicale ale spitalului. Un rol covârșitor în procesul acreditării îl are structura de management al calității serviciilor de sănătate, fiind responsabilă cu coordonarea implementării sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului la nivelul întregii unități sanitare. Rezultatul atât de bun, obținut în urma complexei proceduri de acreditare de către ANMCS, proces ce are loc o dată la 5 ani, încununează astfel eforturile noastre, depuse de-a lungul anilor, în beneficiul pacienților noștri”, spune Dr. Lavinia Danciu, Director Medical Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Atât Standardele de acreditare a spitalelor, în ciclul al II-lea, cât și Procedura și metodologia de evaluare și acreditare a spitalelor sunt reglementate de Ministerul Sănătății. Este vorba despre Standarde de Management Strategic și Organizațional, Standarde de Management Clinic, Standarde de Etică medicală și drepturile pacientului. Realizarea acestor standarde de acreditare se face prin îndeplinirea unor multitudini de cerințe și indicatori de eficiență și eficacitate, dispuși pe Listele de verificare aferente tuturor structurilor medicale și nemedicale de la nivelul unității sanitare. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu a fost acreditat de către ANMCS în primul ciclu de acreditare în anul 2015.

Leave a reply