• Cercetare și învățământ

  • Participare congrese, conferințe medicale