Indicatori de performanță realizați pe anul 2014:

Pacienti Tratati pe an – Total : 22.427

Pacienti tratati pe an in spital – total : 2371

Pacienti tratati pe an in ambulatoriu  – total: 19.156

Numar de examene paraclinice pe an  – total : 80.090

Categoria de indicatori Denumirea indicatorului de performanţă ai
managementului spitalului public
Valoarea realizată
la 31.12.2014
A. Indicatori de management ai resurselor umane 1. Nr.mediu de bolnavi externati pe un medic 363,45
2. Nr.mediu de consultatii pe un medic in ambulatoriu 1915
3. Nr. mediu de consultatii pe un medic in camera de garda 145
4. Proportia medicilor din totalul personalului 9,40%
5. Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului 50,34 %
6. Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical 36 %
B. Indicatori de utilizare a serviciilor 1. Nr.de pacienti tratati pe an in spital – total 3271
    Sectia Clinica Pneumologie I 1465
    Sectia Pneumologie II 1483
    Compartiment Pneumologie copii 323
2. Durata medie de spitalizare pe spital 14,46
    Sectia Clinica Pneumologie I 16,12
    Sectia Pneumologie II 13,65
    Compartiment Pneumologie copii 10,49
3. Rata de utilizare a paturilor, pe spital si pe fiecare sectie 76,13%
    Sectia Clinica Pneumologie I 80,88%
    Sectia Pneumologie II 76,46%
    Compartiment Pneumologie copii 53,05%
4. Indicele de complexitate a cazurilor pe spital 1,20
    Sectia Clinica Pneumologie I 1,31
    Sectia Pneumologie II 1,14
    Compartiment Pneumologie copii 1,11
5. Procentul pacientilor cu interventii chirurgicale din totalul pacientilor externati din sectiile chirurgicale Nu este cazul
6. Proportia bolnavilor internati cu programare din totalul bolnavilor internati, pe spital si pe fiecare sectie 20%
7. Proportia urgentelor din totalul bolnavilor internati, pe spital si pe fiecare sectie 44,30%
    Sectia Clinica Pneumologie I 44,26%
    Sectia Pneumologie II 51,38%
    Compartiment Pneumologie copii 12,04%
8. Proportia bolnavilor internati cu bilet de trimitere din totalul bolnavilor internati, pe spital si pe fiecare sectie 100%
    Sectia Clinica Pneumologie I 100%
    Sectia Pneumologie II 100%
    Compartiment Pneumologie copii 100%
9. Numar total consultatii acordate in ambulatoriu 19.156
10. Numarul de examene paraclinice realizate pe an – total 80.090
C. Indicatori economico-financiari 1. Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat 89,33%
2. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului 45,60%
3. Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie 66,87%
4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului 6,56%
5. Costul mediu/zi de spitalizare, pe fiecare sectie 160,99
    Sectia Clinica Pneumologie I 150,81
    Sectia Pneumologie II 161,00
    Compartiment Pneumologie copii 231,87
6. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului 0,98%
D. Indicatori de calitate 1. Rata mortalitatii intraspitalicesti pe total spital 0,89%
    Sectia Clinica Pneumologie I 1,23%
    Sectia Pneumologie II 0,75%
    Compartiment Pneumologie copii 0
2. Rata infectiilor nozocomiale pe spital 0,13%
    Sectia Clinica Pneumologie I 0
    Sectia Pneumologie II 0
    Compartiment Pneumologie copii 1,24%
3. Rata bolnavilor reinternati in intervalul de 30 de zile de la externare 5,48%
4. Indicele de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare 91,68%
5. Procentul pacientilor internati si transferati catre alte spitale 0
6. Numarul de reclamatii/plangeri ale pacientilor 0